V případě dotazu, námitek a informací mě kontaktujte přes kontaktní formulář (kontakty a info).

Děkuji za Vaší návštěvu, Administrátor webu - Zdeněk Kubánek

Informace z farnosti

1.NEDĚLE ADVENTNÍ 28.11.2021

1. Pán Bůh zaplať v komárovské farnosti za dnešní (28.11.) KOSTELNÍ SBÍRKU.

Za týden (05.12.) bude všude

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU DIECÉZNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE.

2. Dnes (28.11.) je 1. NEDĚLE ADVENTNÍ a ZAČÁTEK NOVÉHO CÍRKEVNÍHO ROKU.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se konají: v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.30 h.

MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají v sobotu (27.11.):

v Komárově v 17.00 h a v Suchých Lazcích v 18.00 h.

Na začátku všech bohoslužeb se koná ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ!

3. PRAVIDELNÉ MŠE SV. V KOMÁROVĚ v tomto novém týdnu budou: od středy do pátku (01. - 03. 12.) v 18.00 h.

4. ÚŘEDNÍ HODINY NA KOMÁROVSKÉ FAŘE budou tento týden od středy do pátku (01. - 03. 12.) po mši sv.

5. RORÁTNÍ MŠE SV. budou ve středu (01.12.) a v pátek (03.12.) v Komárově v 18.00 h.

6. V úterý (30.11.) je SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA.

7. Ve čtvrtek (02.12.) je VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ.

Vyučování je plánováno: od 13. 00 h na ZŠ v Raduni, od 14.00 h na ZŠ v Suchých Lazcích.

8. V pátek (03.12.) je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE a zároveň je to PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, ZASVĚCEN POCTĚ BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ. V Komárově od 17.00 h bude SOUKROMÁ ADORACE NEJSV. SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ a PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI. Před bohoslužbou bude SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.

9. V sobotu (04.12.) je PAMÁTKA SV. BARBORY, PANNY A MUČEDNÍCE

a také je to PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI, ZASVĚCENA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE.

10. V sobotu (04.12.) MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají:

v Komárově v 17.00 h a v Suchých Lazcích v 18.00 h.

11. Příští neděli (05.12.) je 2. ADVENTNÍ NEDĚLE.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY budou: v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.30 h.

12. V sakristii jsou už VÁNOČNÍ OPLATKY.

13. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK.

14. VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2022

můžete nahlásit v sakristii v Komárově, telefonicky (604 621 129) nebo prostřednictvím mailové adresy farnosti (marwald@seznam.cz).

15. PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ

je plánována na čtvrtek 09.12. Začátek návštěv je od 08.00 h.

Jména a adresy zájemců nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16. Z rozhodnutí Svatého Stolce lze, do konce měsíce listopadu, získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY DUŠÍM V OČISTCI.

17. Vláda ve čtvrtek (25.11.) na svém zasedání vyhlásila NOUZOVÝ STAV a přijala nová, přísnější opatření. Pro církevní provoz by do jejich okruhu spadaly zřejmě všechny akce pořádané církví mimo vlastní bohoslužby! Pro bohoslužby není žádná změna! Neberme aktualní situaci lehkovážně a snažme se při bohoslužbách dodržovat ta nejzákladnější opatření – roušky, desinfekci rukou, rozestupy a podobně!

18. Adventní období, námi touto bohoslužbou zahájeno, má dvojí význam:

je časem přípravy na slavnost Narození Páně, ve kterém se připomíná první příchod Božího Syna mezi lidi;

a zároveň je to čas, ve kterém se lidská mysl zaměřuje na očekávání druhého příchodu Krista na konci věků.

Proto je Adventní období časem zbožného a radostného očekávání, nikoliv časem vánočního slavení!

Do prvního týdne toho očekávání přijměte nyní, drazí farníci a hosté, DAR BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ:

P. ThLic. Adam Małek, farář

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (316 | 59%)

Děkujeme za Vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek dne.

Copyright © 2009 - 2021 Farnost Opava - Komárov a Raduň
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one