V případě dotazu, námitek a informací mě kontaktujte přes kontaktní formulář (kontakty a info).

Děkuji za Vaší návštěvu, Administrátor webu - Zdeněk Kubánek

Informace z farnosti

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 14.10.2018

1. Pán Bůh zaplať za dnešní (14.10.) KOSTELNÍ SBÍRKU.

Za týden (21.10.) bude všude SBÍRKA NA SVĚTOVÉ MISIE.

2. Dnes (14.10.) máme v liturgii 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY se konají jako obvykle,

tj. v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.15 h.

MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v Suchých Lazcích v sobotu (13.10.) v 18.00 h.

3. PRAVIDELNÉ MŠE SV. V KOMÁROVĚ v tomto novém týdnu (15. - 20.10.)

budou od úterý do pátku (16. – 19. 10.) v 18.00 h a v sobotu v 08.00 h.

4. ÚŘEDNÍ HODINY NA KOMÁROVSKÉ FAŘE budou tento týden od středy do pátku (17. – 19.10.) po mši sv.

5. ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2019 se budou psát od úterý 16.10. do středy 31.10.

V této první fázi se jedná pouze o úmysly týkající se kulatých výročí narození, svatby a prvního výročí úmrtí!

Mše sv. můžete nahlásit v sakristii v Komárově, telefonicky (604 621 129) nebo prostřednictvím mailové adresy farnosti (marwald@seznam.cz).

Teprve od čtvrtku 01.11. se budou psát v sakristiích kostelů

všechny ostatní mešní úmysly na první pololetí roku 2019.

6. VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ bude v tomto týdnu pouze ve čtvrtek (18.10.) v 15.00 h na ZŠ v Suchých Lazcích.

7. V pondělí (15.10.) je PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE.

8. V úterý (16.10.) je SLAVNOST SV. HEDVIKY. ŘEHOLNICE, HLAVNÍ PATRONKY SLEZSKA.

9. V středu (17.10) je PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA.

V 16.30 h bude ve VRŠOVICÍCH MŠE SV.

V 17.30 h bude v KOMÁROVĚ RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST. /Svátost smíření se uděluje od 17.15 h./

V Komárově v 19.00 h bude KATECHEZE PRO DOSPĚLE. Na katechektické setkání je pro Vás připravena přednáška, spojená s prezentací. V první části Vám ukážeme „Zajímavé fotografie z kronik našich obcí“. V druhé části promítneme dvě krátké videa. Pražské Jezulátko, jeho duchovní a historická hodnota

a závěrem nádhernou píseň Maria Matičko v podání chrámového sboru „Tetiček z Kyjova“,

zpívanou v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze. Zvou Tomáš Sáňka a ing. Petr Onderka.

10. Ve čtvrtek (18.10.) je SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY.

11. V pátek (19.10.) bude v Komárově votivní MŠE SV. K POCTĚ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Po MŠI SV. následuje MODLITBA KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.

12. V sobotu (20.10.) je SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE.

13. V neděli (21.10.) máme v liturgii církve 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ. Je to také DEN MODLITEB ZA MISIE. BOHOSLUŽBY budou jako obvykle, tj. v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.15 h. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ bude v Suchých Lazcích v sobotu (20.10.) v 18.00 h.

14. Do 31.10. je možné se přihlásit na SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ.

15. V sakristii děti ať si vyzvednou po mši sv. NEDĚLNÍ OBRÁZEK.

16. Je možné si dnes také vyzvednout u vchodu do kostela nové číslo „FARNÍHO ZPRAVODAJE“. Najdete v něm mezi jinými podrobný pořad dušičkových bohoslužeb.

Uvnitř farního listu je vložený „DUŠIČKOVÝ LÍSTEČEK“. Doma, v klidu, můžete čitelně napsat jména svých drahých zesnulých, a pak tento lísteček během týdne nebo v neděli přinést do sakristie kostela.

„OTČENÁŠKY” se budou číst před mší svatou 02.11. (v Suchých Lazcích – 03.11. a v Nových Sedlicích 04.11.).

Za tyto zemřelé se bude tento den sloužit mše sv. Podrobný pořad dušičkových bohoslužeb najdete také na internetových stránkách farnosti a na kostelních vývěskách.

17. Děkuji, milí farníci a hosté, za společné slavení eucharistie. AŤ NÁM VŠEM BŮH ŽEHNÁ!

P. ThLic. Adam Małek, farář
Mezidobí
Postní doba
Postní doba
Sestavuji aktuální kalendář ...


Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (280 | 60%)

Děkujeme za Vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek dne.

Copyright © 2009 - 2018 Farnost Opava - Komárov a Raduň
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one