V případě dotazu, námitek a informací mě kontaktujte přes kontaktní formulář (kontakty a info).

Děkuji za Vaší návštěvu, Administrátor webu - Zdeněk Kubánek

Informace z farnosti

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

25. 09. 2022

1. Pán Bůh zaplať v komárovské farnosti za dnešní (25.09.) KOSTELNÍ SBÍRKU.

2. Dnes (25.09.) je 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY jsou: v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.30 h.

MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají v sobotu (25.09.):

v Komárově v 17.00 h a v Suchých Lazcích v 18.00 h.

O tomto víkendu (24. - 25.09.), během všech bohoslužeb se koná:

ŽEHNÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ NÁBOŽENSKÉ ÚCTY.

3. V úterý (27.09.) je PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA,KNĚZE

4. V úterý (27.09.) od 15.00 h v Raduni, na „Novém hřbitově“ proběhne POHŘEB pána FRANTIŠKA PLACHKÉHO.

5. Ve středu (28.09.) je SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,

HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA.

Protože slavnost Svatého Václava je doporučený zasvěcený svátek

a zároveň státní svátek, máme ho slavit účastí na mši sv.

a svátečním klidem. SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY budou:

v Raduni v 07.30 h a v Komárově v 08.45 h.

6. PRAVIDELNÉ MŠE SV. V KOMÁROVĚ v tomto novém týdnu ve čtvrtek a v pátek (29. - 30. 09.) v 18.00 h.

7. ÚŘEDNÍ HODINY NA KOMÁROVSKÉ FAŘE budou tento týden ve čtvrtek a v pátek (29. - 30. 09.) v po mši sv.

8. VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2023 můžete nahlásit v sakristii v Komárově, telefonicky (604 621 129) nebo prostřednictvím mailové adresy farnosti (marwald@seznam.cz).

9. Ve čtvrtek (29.09.) je VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ.

Vyučování je plánováno: od 13. 00 h na ZŠ v Raduni a od 14.00 h na ZŠ v Komárově.

10. Ve čtvrtek (29. 09.) je SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ.

11. V pátek (30. 09.) je PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE.

12. V sobotu (01. 10.) začíná růžencový měsíc. Abychom mezi věřícími více rozšířili praxi této krásné

a duchovně hluboké modlitby, v letošním roce v měsíci říjnu se po každé mši svaté pomodlíme společně jeden desátek sv. růžence. Vždy bude uvedeno konkrétní tajemství a úmysl daného desátku.

Nemá to ovlivnit modlitbu sv. růžence přede mší svatou, ale spíše má tato praxe dát možnost

získat zkušenosti s touto starobylou formou modlitby všem účastníkům bohoslužby.

A to třeba i náhodným nebo také těm, kteří před začátkem mše sv. nemají ve zvyku modlit se růženec.

13. V sobotu (01. 10.) je DIECÉZNÍ POUŤ ZA NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ A RODINY

v bazilice Navštívení P. Marie ve Frýdku.

Začátek je ve 14.00 h, mši sv. v 17.00 h bude slavit o. biskup Martin. Všichni jsou zváni.

14. V sobotu (01. 10.) je PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE.

a zároveň je to PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI, ZASVĚCENA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE.

15. V sobotu (01.10.) MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají: v Komárově v 17.00 h a v Suchých Lazcích v 18.00 h.

16. Příští neděli (02.10.) je 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY budou: v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.30 h.

17. V sakristii ať si děti vyzvednou něco sladkého.

18. V kapli v Suchých Lazcích u pí. Lenky Kubánkové, je možné ji zakoupit

KNIHA „HISTORIE KAPLÍ V SUCHÝCH LAZCÍCH“ za 240 Kč, nebo na poště v Suchých Lazcích.

19. Milí hoste a farníci! Do dalšího týdne naší pozemské poutě ať nás Trojjediný Bůh,

s nímž jsme se v hodině této bohoslužby setkali

a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.

P. ThLic. Adam Małek, farář

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (328 | 59%)

Děkujeme za Vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek dne.

Copyright © 2009 - 2022 Farnost Opava - Komárov a Raduň
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one